DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN VIVENDA HABITUAL

Com a regla general, els contribuents que hagin comprat la seva vivenda habitual a partir de l’1 de gener de 2013, no es podran acollir a la deducció per adquisició, construcció o ampliació de la vivenda habitual, excepte que compleixin els requisits següents:

– Haver efectuat qualque pagament al promotor abans de dia 1 de gener de 2013.

– Haver-se deduït por adquisició, construcció o ampliació de vivenda habitual qualque pagament en les declaracions de l’IRPF del 2012 o anteriors.

– Que la construcció finalitzi abans dels 4 anys des de la data del primer pagament efectuat al promotor.

Continua llegint «DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN VIVENDA HABITUAL»