MODEL 347 D’OPERACIONS ANUALS AMB TERCERS

Durant el mes de febrer s’ha de presentar el model 347 d’operacions amb tercers superiors a 3.005,06 euros, es tracta d’una declaració anual i informativa.

Estan obligats a presentar aquesta declaració, aquells empresaris o societats, a més de les comunitats de béns i determinades entitats de carácter social que durant l’exercici haguin realitzat operacions amb clients i/o proveïdors superiors a 3.005,06 euros. També han de presentar aquesta declaració els subjectes passius acollits al règim simplificat d’IVA (mòduls).

Continua llegint «MODEL 347 D’OPERACIONS ANUALS AMB TERCERS»