TENC UNA NÒMINA, QUE ME DESGRAVA?

Les depeses deduïbles en el rendiments del treball són:

–        Les cotitzacions a la Seguretat Social

–        Les cotitzacions a col.legis d’orfes

–        Les quotes a sindicats

–        Les quotes col.legials obligatòries amb un límit de 500 euros.

–        Les despeses de defensa jurídica derivat de litigis amb l’empresa que et té contractat fins un màxim de 300 euros.

Continua llegint «TENC UNA NÒMINA, QUE ME DESGRAVA?»