DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS 2016

Breu Esquema de les deduccions autonòmiques de les Illes Balears 2016.

1. Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de la vivenda habitual. Import: 15% de la inversió, deducció màxima 1.500€ i a més, la base imposable total < 24.000€ T.individual/36.000€ T.conjunta.

2. Per despeses d’adquisició de llibres de text. Import: 100% de les quantitats satisfetes, la deducció màxima esta en funció dels ingressos entre 200€-50€ i a més, la base imposable total < 12.500€ T.individual/25.000€ T.conjunta.

Continua llegint «DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS 2016»