COM FUNCIONAM?

Amb rapidesa, exactitud i eficàcia

GESTIÓ COMPTABLE

Passos a seguir

Pas 1
Aportació documentació (via email o Dropbox)
Pas 2
Processament de la informació en 48 hores
Pas 3
Enviament dels estats comptables (balanços o compte de resultats, o ambdos)

GESTIÓ FISCAL

Pasos a seguir

Pas 1
A)  En el cas de que no li duguem la gestió comptable, aportar documentació per elaborar dels autoliquidacions. En cada cas, se li indicará la documentació a aportar.

B)  En el cas de que li duguem la gestió comptable, anar al Pas 2
Pas 2
Elaboració de les autoliquidacions fiscals
Pas 3
Entrega còpia de les autoliquidacions fiscals presentades
Calendari
En cas de autoliquidacions trimestrals, enviar la documentació abans de dia 13 de gener, d’abril, de juliol i d’octubre

BORRADOR DE LA RENDA

Pasos a seguir

Pas 1
Demanar cita al 676 54 96 95
Pas 2
Aportar documentació (via email)

Documentació a aportar:

A - Borrador de la renda, Declaració de la renda de l'any anterior o Import de la casella 620
B - Fotocòpia de DNI
C - Nombre de compte bancari (tan si surt a ingresar com a tornar)
D - Justificant transferència 25 €
E - Telèfon i adressa electrònica

Pas 3
Comprovació borrador (via email o Skype, opcional)
Pas 4
Confirmació borrador
Pas 5
Entrega còpia del borrador confirmat
Calendari
De dia 1 d’abril a 25 de juny