TARIFA PLANA DE 53 EUROS PER AUTÒNOMS

Els requisits per poder optar a la quota d’autònom bonificada són:

–          No haver estat d’alta com a autònom durant els 5 darrers anys.

–          No haver rebut cap bonificació de la Seguretat Social com autònom encara que haguin passat més de 5 anys.

–          No tenir treballadors contractats.

–          No ser administrador d’una societat mercantil.

–          No ser autònom col.laborador.

–          No està pluriempleat, combinant feina per compte pròpia i aliena.

La bonificació consisteix:

Continua llegint «TARIFA PLANA DE 53 EUROS PER AUTÒNOMS»